POW Norge Strategi

For å nå målsetningene til POW, har vi definert tre strategiske hovedmål for POW Norge. 

Under følger en oversikt over våre strategiske mål, operasjonelle delmål og taktikker som vi ønsker å gjennomføre i perioden 2020-2023.

Er du interessert i å samarbeide med oss om å nå disse målene, ta kontakt med oss (hyperkobling til post@protectourwinters.no). Bli med og hjelp oss med å bevare vinteren!

Støtte POW Norges politiske agenda og positive klimatiltak 

   1. Utdanne frivillige, idrettsutøvere og partnere om klimaendringene og POWs fire kjerneområder
   2. Utdanne POW-samfunnet om det norske politiske systemet og øke politisk engasjement. Aktiver POW-samfunnet i 2021-valget
   3. Lobbe for elektrifisering av en av de norske jernbanestrekningene som går på diesel

Samarbeid med frilufts- og utendørs industrien og andre partnere for å fremme en lav-karbon livsstil og produksjonsmetoder

   1. Styrke partnerskap plattformen for samarbeid med partnere, organisasjoner, foreninger og individer. Etablere alpinanlegg.samarbeidet med “Grønne skisentre for hvite vintre”
   2. Fronte, utforme og samarbeide om miljøvennlige ordninger for transport til alpinanlegg og vinterdestinasjoner for å fremheve muligheter ved lav-karbon transportmuligheter 
   3. Styrke vår Riders Alliance og inkludere utøvere fra andre vinter- og fjellsporter, som langrenn
   4. Bidra til å realisere klima- og miljøprosjekter for POW Riders Alliance 

utvide pow-samfunnet

  1. Ivareta POW-samfunnet og øke medlemsbasen
  2. Arrangere POW-prater regelmessig fra våren 2021 på ulike arenaer som skoler, hos partnere, alpinfestivaler etc.
  3. Ta i bruk vår webside som et verktøy for medlemsregistrering, informasjonsdeling og kommunikasjon

 

Som en del av POW Europa, har vi også følgende internasjonale mål. Du kan bli kjent med POW Europa her (hyperkobling til protectourwinters.eu)

 1. POW Europa er en talsmann og aktivist for den europeiske politiske agendaen
  Sett en pris på karbon og delta i samarbeidet om å avslutte skattefritaket for parafin i luftfart
 2. POW Europa leder an når det gjelder reising med lav-karbon transport i POW-samfunnet
  Implementere POW pass i Europa, som et praktisk alternativ for lav-karbon transport
 3. POW Europa er en troverdig, anerkjent stemme, og forsterker stemmen til den europeiske frilufts-industrien om klima
  POW Europa er en proaktiv og ansvarlig paraplyorganisasjon, støttet av alle POW Europa land. Er anerkjent som en europeisk partner for frilufts-industrien for klimatiltak gjennom 20+ partnerskap, og som en støtte til POW-land