kampanjer

Siden oppstart i 2013 har vi gjennomført nasjonale kampanjer som bidrar med å informere, engasjere og tilrettelegge for at vi sammen kan bidra til å redusere vårt eget og Norges klimagassutslipp. I 2019 ble vi en del av POW Europa, og sammen lanserer vi årlige kampanjer som jobber for å implementere POWs budskap og meninger i europeisk politikk.   Her er et utdrag av våre gjennomførte og pågående kampanjer:  Oppdatert tekst:   Pant for Pudder er en kampanje som ble satt igang vinteren 2016/17 i samarbeid med Infinitum Movement. Samarbeidet går ut på motivere til panting av flasker ved å plassere ut pantestasjoner der vintersport utøves. Målet er å informere om viktigheten av å pante, og engasjere til en større holdningsendring rundt sirkulær økonomi. POW setter opp pantestasjoner på flere festivaler og arrangement gjennom hele vinteren, hvor man kan bli kvitt panteflaskene sine – og samtidig være sikker på at de blir håndtert på en korrekt måte. Ta kontakt med oss om du ønsker å sette opp en panteordning på ditt skisenter.