Skap en økonomi som støtter fornybar energi!

Protect Our Winters jobber for å begrense klimaendringene, slik at vi og fremtidige generasjoner kan ha glede av vinter i fremtiden. Vi inspirerer og informerer for at man individuelt kan ta bedre valg, men vi jobber også for politisk mobilisering for systemmessig endring. Blant annet mener vi at en ting vi trenger for å klare overgangen til fornybar energi er økonomiske systemer som støtter det.

Hvorfor må økonomien støtte fornybar energi?

Det sier seg litt selv at en overgang til fornybar energi er viktig for å bremse klimaendringer. Energi som kommer fra “evigvarende” kilder som for eksempel sol, vind og vann blir ikke brukt opp slik som blant annet olje og gass, og er generelt jevnere fordelt jorda rundt.

For at vi skal få til en god overgang til ren, fornybar energi trenger vi økonomiske systemer som støtter opp under det. Det må være lønnsomt å produsere fornybar energi, og det må forankres i systemer som ikke kun er regulert på etterspørsel.

Det blir spennende å se om COVID-19 endrer hvordan denne energiovergangen vil se ut. Kan eventuelle stimulipakker fra staten utformes for å støtte en komplett overgang til fornybar energi? Det kan du blant annet høre om i denne episoden fra The Energy Gang. Nå nylig har Folkeaksjonen en aksjon ute som fremmer en krisepakke som investerer i grønn industri og teknologi – les mer her.

Fornybar energi i Norge

I Norge er nesten all elektrisitet som produseres fra fornybare kilder, hovedsakelig fra vannkraft. Vi har derfor et svært godt utgangspunkt, men likevel er det noen utfordringer. Hvor mye vind- og vannkraft kan vi godta i landskapet for å redusere utslipp og klimaendringer? Vi må spørre oss selv hvor mye energi vi har behov for og hva den skal gå til. Tiden er kanskje moden for å diskutere hvordan vi konsumerer energi i dagens samfunn. Skal man bruke fornybar energi til å elektrifisere norsk sokkel og cruiseskip, eller prioritere kollektiv- og personbiltransport?

Hvor mye elektrisitet vi trenger kommer til å øke over tid, når vi får elektrifisert store tjenester som fly, skip og oljeproduksjon. Men om vi øker dagens produksjon drastisk er sjansen stor for at vi ikke får brukt den opp, som kan føre til at strømprisen går ned og dermed forårsaker sløsing av energi. I fremtiden kan det derimot se annerledes ut, når Norge og Europa har gjort store endringer for elektrifisering. Norges lett regulerbare vannkraft er en fordel, og kan bistå andre land som er avhengig av mindre forutsigbar fornybar energi som sol og vind.