Sett en pris på karbon!

Protect Our Winters jobber for å begrense klimaendringene, slik at vi og fremtidige generasjoner kan ha glede av vinter i fremtiden. Vi inspirerer og informerer for at man individuelt kan ta bedre valg, men vi jobber også for politisk mobilisering for systemmessig endring. Et av våre kjerneområder er karbonprising – enten gjennom karbonskatt eller kvoteregulering.

Hva er karbonprising?

Konseptet karbonprising er ganske enkelt – at karbonutslipp skal koste penger. Idéen er at det skal motivere både selskaper og forbrukere til å redusere utslipp, ved å for eksempel bruke mer energibesparende alternativer eller bidra til innovasjon som fører til lavere utslipp.

I vårt nåværende økonomiske system er karbonprising en av de mest effektive måtene å bekjempe klimautslipp. Det kan innføres gjennom karbonskatt – at man gjør forbruk eller forbrenning av karbon skattepliktig, eller gjennom kvoteregulering, også kjent som emission trading systems (ETS).

Hvordan kan karbonskatt fungere for Norge?

Norge har dessverre planer om å produsere olje en god stund fremover, og mener at norsk sokkel produserer den «reneste oljen». Heldigvis har vi hatt karbonprising i Norge en stund – men det betyr ikke at det ikke er rom for forbedring.

Karbonprising kan lett bli stemplet som en skatt som rammer de som har minst, og derfor bli sett på som usolidarisk. Bortsett fra inntektsskatt er det stort sett slik skatter fungerer i samfunnet i dag, men det finnes måter å prise karbon på som er mer rettferdig. Modellen karbonavgift til fordeling (KAF) fungerer ved å sette en pris på karbon, og når alle avgiftene er samlet inn blir de fordelt likt tilbake til folket. De som forurenser lite, og har betalt lite skatt får altså like mye tilbake som de som har forurenset mye og betalt store avgifter. Et spennende konsept synes vi, og du kan lese litt om debatten i denne kronikken i VG eller Energi og klima.

Hva med karbonavgift for bedrifter?

En ting er hvordan karbonavgift påvirker folk flest til slutt, men hva med bedrifter? I denne episoden av Business and Politics of Climate Change fra Harvard Business School diskuterer man hvordan en skatt på karbon kan fungere for bedrifter – blant annet med kommentar fra Aspen Skiing company. Spiss ørene!