HEDVIG WESSEL

Hedvig er Norges beste kvinnelige kulekjører og har også hevdet seg i nasjonale og internasjonale frikjøringskonkurranser i det siste. Hun ble med i POW Norges RA vinteren 2016/2017.

Riders Alliance:

HEDVIG WESSEL