BØRGE OUSLAND

Med solo ekspedisjoner over både Nord- og Sydpolen og vinterturen til Nordpolen, er Børge Ousland etablert som en av verdens ledende polfarere. Nå skal Børge og franskmannen Vincent Colliard krysse de 20 største breene i verden. Prosjektet heter IceLegacy og de har så langt krysset 9 av de 20 breene. De regner med å ha krysset alle breene om 10 år. Børge ble med i POWs RA fra høsten 2018.

Riders Alliance:

BØRGE OUSLAND