OM OSS

Protect Our Winters (POW) er en internasjonal klimaorganisasjon basert i vintersportsamfunnet. Vår globale movement er samlet under www.protectourwinters.orgSom første underorganisasjon av Protect Our Winters, startet Protect Our Winters Norge opp i 2013. Vi jobber med å inspirere til å velge en grønnere livsstil, og engasjere for strukturell så vel som politisk endring for å begrense klimaendringene. Målet vårt er at vintersport- og friluftslivssamfunnet skal a ledelse i kampen mot klimaendringene, slik at både vi, barna og barnebarna våre kan glede oss over vinteren i mange år framover.

Hvordan jobber vi?

Klima er komplekst – og klimapolitikk enda vanskeligere. Vi trenger store politiske og strukturelle endringer for å holde oss under togradersmålet, og internasjonal innsats for å nå våre globale forpliktelser til Parisavtalen. I dette bildet føler svært mange at deres bidrag som enkeltperson ikke kan utgjøre noen forskjell, og de som ønsker å bidra blir ofte handlingslammet fordi de ikke vet hva de kan gjøre. Vi ønsker å formidle at enkeltpersoners bidrag faktisk hjelper, gi tips om hva man kan gjøre, og om hvilke handlinger som har størst påvirkning. Vi er alle en del av problemet, og kan derfor også bli en del av løsningen. Vi tror at folk vil begynne å engasjere seg når de ser at konsekvensene av menneskeskapt global oppvarming faktisk påvirker deres hverdag og deres muligheter for å leve gode liv.
POW Norge henvender seg til nordmenn som er glade i friluftsliv, og vi tror at det finnes et stort handlingsrom i å bruke de forbildene som vinteren gir oss. Vi tror flere vil engasjere seg i klimakrisen når de blir oppmerksomme på hvor store konsekvenser den globale oppvarmingen faktisk har på våre økosystemer. Vårt mål er å samle vintersport- og friluftslivsamfunnet i kampen mot menneskeskapte klimaendringer. Dette ønsker vi å gjøre gjennom å informere, engasjere og tilrettelegge innenfor vår målgruppe for at det skal være lett å ta bærekraftige valg.

Informere

Manglende kunnskap om hvor stor påvirkning mennesker har på klimaet og hvor store konsekvensene vil bli, mener vi er en av hovedårsakene til at mange ikke engasjerer seg i problemstillingene rundt global oppvarming. Vi ønsker derfor å gjøre kunnskap og informasjon om menneskeskapt global oppvarming lett tilgjengelig og forståelig. For å oppnå dette bruker vi blant annet vår Riders Alliance og Science Alliance, spennende og dyktige foredragsholdere som har relevante og gode historier å fortelle, med faglig tyngde innen klima. Vi gjør kompleks informasjon lett tilgjengelig i de ulike kanaler vi opptrer i, gjennom aktiviteter, sosiale medier, artikler og offentlig dialog.

Engasjere

Ved å være til stede som gode klimaambassadører der vintersportutøvere samles, ønsker vi å engasjere slik at flere skal ta del i problemstillingen. Du møter oss på festivaler som Fjellsportfestivalen, X2-festivalen, High Camp, men også i din egen by eller bygd, hvor vi er til stede med spennende foredrag, debatter og aktiviteter for å engasjere deg til en grønnere livsstil, for hvite vintre. Gjennom Riders Alliance og Science Alliance ønsker vi å samle inspirerende mennesker som fungerer som våre ambassadører. Dette er personer som er synlige i mediebildet og som har slagkraft i sine uttalelser, og som rollemodeller kan bidra til å inspirere vår målgruppe til å ta vare på miljøet.

Tilrettelegge

Vi jobber for å gjøre det lettere for folk å ta de riktige valgene i hverdagen. For å få til dette samarbeider vi med forskere, blant annet fra vår egen Science Alliance, for å finne ut hvilke valg som har størst påvirkningskraft. Deretter kan vi jobbe aktivt med å tilrettelegge slik at det er lett å ta disse valgene. Dette gjelder alt fra valg av utstyr, investeringer, mat og reisemåter. Et eksempel på dette er også hvordan vi har arrangert en rekke bruktmarked, repair-workshops, utstyrsguider og liknende. I tillegg bidrar vi til å rådgi festivaler, skianlegg, transportører og arrangementer for mest mulig miljø- og klimavennlig drift.