POW Norge søker ny leder

POW Norge søker ny leder

Protect Our Winters (POW) er en internasjonal klimaorganisasjon med mål om å samle vinter- og friluftslivmiljøet i en felles kamp mot menneskeskapte klimaendringer. Sammen med vår Riders Alliance, som består av kjente vintersportutøvere, og Science Alliance som er vårt forskerbaserte nettverk jobber vi med informasjonsformidling så vel som aktivering mot klimabevisste valg.

Vi bruker forbilder og talspersoner i eget nettverk, til å nå ut til opinionen, så vel som bedrifter og politikere for å bidra til at norge og verden blir en del av det grønne skiftet. POW Norge er en underavdeling av Protect Our Winters, og du vil bli del av et stort internasjonalt nettverk med mange lederkollegaer i Europa, Oseania, Asia og USA.

Som leder vil du ha mulighet til å fronte klimasaken i alle spektre av norsk friluftsliv, og representere oss på en rekke festivaler, high camps og vinterarenaer i Norge og Norden. POW Norge er en medlemsbasert organisasjon drevet fullstendig på frivillig grunnlag. POW er i en spennende posisjon i Norge, og som leder vil du ha mulighet til å bli del av en strategi hvor du både kan skape din egen arbeidsplass og bygge aktiviteter i nye områder og med større utstrekning i norsk næring.

Som leder av POW Norge er du ansvarlig for:

Som leder av POW Norge har du ansvar for over 70 engasjerte frivillige i hele Norge og har ansvaret for å drive norges kanskje mest spennende og engasjerte klimaorganisasjon. Du har et styre bestående av kompetente og profesjonelle aktører fra forskning, sport og næringsliv, som du kan bruke som sparringspartner og støttespiller.

Leder av POW Norge daglig ansvaret for POWs ledergruppe, bestående av en administrasjonsstab og prosjektledere for våre største prosjekter. POWs leder er også representert i styret, og har som ansvar å holde styrets medlemmer orientert om organisasjonens aktiviteter og tilstand fortløpende, og i 4 årlige styremøter. Som leder vil du delta og representere Norge i den årlige Global Gathering, som samler alle POW-avdelinger. Du vil også delta i en global (webbasert) møtegruppe en gang i måneden.

Ansvarsområder:

 • Daglig ansvar for ledergruppa og styrerepresentant
 • Talsperson for organisasjonen i nasjonale medier, foredrag etc
 • Ansvarlig for POWs politiske budskap og alignment med global strategi
 • Delaktig i rekruttering og dialog med samarbeidspartnere og sponsorer
 • Støtte for frivillige og ledere i det daglige
 • Ansvar for organisasjonens økonomi og funding, med støtte fra økonomi- og sponsoransvarlig

Egenskaper & utdanning

 • Utdanning innen miljø, klima, bærekraft eller utviklingsledelse
 • Gode kunnskaper og sterkt engasjement i miljø- og klimasaken
 • Utadvendt, sosial og samlende
 • En god lytter og bedre retoriker
 • Handlekraftig og effektiv
 • Strukturert, med gode prosjektlederegenskaper
 • Motiverende og evne til å forklare komplekse sammenhenger uten bruk av pekefingerretorikk

Omfang og tidsbruk

 • Holde ledergruppemøter 1-2 ganger i måneden
 • Holde styret oppdatert på POWs aktiviteter
 • Delta på styremøte 4 ganger årlig
 • Delta på internasjonal årlig samling (Global gathering var i Innsbruck 2017, Chamonix 2018)
 • Delta på POW global call ca en gang hver andre måned.
 • Følge opp og drive egne prosjekter

Det utgår ingen lønn for ledervervet, men det vil honoreres som eneste betalte verv i organisasjonen. Man får som leder betalt reiser til representasjon av POW, og fordeler i form av deltakelse på festivaler og turer, konferanser, bekledning, kurs og fagseminarer. Vi ser for oss at lederen for POW er noen som jobber på heltid eller deltid med miljø- og klima til daglig, og som ser at man på ukentlig basis har mulighet til å dedikere 5-10% (3+ timer) til et frivillig verv. Stillingen passer spesielt godt til konsulenter eller friere stillinger, da man vil få mange muligheter for representasjon til fjells. Stillingen er basert på åremål og gjenvelges hvert år av styret. POW har workspace på FOLK i Oslo.

Søknad sendes til post@protectourwinters.no

Søknadsfrist 13. juli.

Eventuelle spørsmål kan sendes til: