HVORDAN POW ER ORGANISERT

Høsten 2017 startet vi med en omfattende restrukturering av POW Norge. Fra å være en geografisk konsentrert organisasjon, satser vi nå på å være en mer landsomfattende organisasjon med ledere og frivillige spredt utover Norge.

Geografisk
POW Norge har lokallag over hele Norge. De frivillige skal samarbeide om lokale arrangementer, være et samlingspunkt for frivillige i nærheten og sikre at POW Norge er godt representert rundt om i landet. De frivillige er hovedsakelig lokalisert i Oslo, Svolvære, Trondheim, Bergen, Sogndal og Volda.

Strukturelt
Fra å tidligere være strukturert rundt faglige områder, har vi fra høsten 2017 restrukturert oss rundt tematiske områder. POW Norge er nå inndelt i følgende arbeidsgrupper:

LEDERGRUPPA
(Leder, nestleder, økonomiansvarlig, medlemsansvarlig, webansvarlig, sponsoransvarlig, ansvarlig for Norway Freeride)

|
Arrangement

 

|
Media og Kommunikasjon

 

|
Pant for Pudder

 

|
Miljøvettreglene