Årsmøte 2020 – 2021

Protect Our Winter Norge avholder årsmøte 25. januar. Årsmøtet foregår digitalt i år, og alle medlemmer er velkommen til å delta. Meld deg på ved å trykke på knappen under,

En annerledes vår

Den siste måneden har vært ekstraordinær, på alle mulig måter. Pandemien COVID-19 nådde Norge. Vi gjør alle vårt for å bidra til å redusere smitten og flate ut kurven. Siste tilbakemelding er at tiltakene har gitt positive resultater - men vår felles dugnad er ikke over.

Beskytte offentlig land!

Protect Our Winters jobber for å begrense klimaendringene, slik at vi og fremtidige generasjoner kan ha glede av vinter i fremtiden. Vi mener det er nødvendig å beskytte offentlige land fra fossil energiutvinning og andre utbyggingsprosjekter for å redusere våre klimautslipp.

Skap en økonomi som støtter fornybar energi!

Protect Our Winters jobber for å begrense klimaendringene, slik at vi og fremtidige generasjoner kan ha glede av vinter i fremtiden. Blant annet mener vi det er behov for økonomiske systemer som støtter en overgangen til fornybar energi.

Heia elektrifisering og innovasjon av transport!

Protect Our Winters jobber for å begrense klimaendringene, slik at vi og fremtidige generasjoner kan ha glede av vinter i fremtiden. Vi mener elektrifisering av all transport er essensielt for å senke klimautslipp, og jobber aktivt for dette.

Sett en pris på karbon!

Protect Our Winters jobber for å begrense klimaendringene, slik at vi og fremtidige generasjoner kan ha glede av vinter i fremtiden. Et av våre kjerneområder er karbonprising – enten gjennom karbonskatt eller kvoteregulering.

Global massemobilisering må til, også for å imøtekomme klimakrisen.

Globale tiltak mot COVID-19 har så langt bevist at vi må ta i bruk massemobilisering i stor skala også for å imøtekomme klimakrisen.

Langrennsmiljøet våkner til klimakrisen

Klimaendringene utgjør en trussel for all vintersport, og dermed for vår livsstil, men også vår kulturarv med snølek og skikultur. Vintersportens energikrevende drift og utstrakte reising har definitivt en negativ

Marthe Kristoffersen er med på laget!

Vi i POW Norge ønsker Marthe hjertelig velkommen som vår ambassadør i Riders Alliance og inn I POW-familien, og har i den anledning stilt et par spørsmål. POW: Hvem er