Miljøvettregel #5: Samkjøring er bra kjøring

“Hvis du må reise langt for å komme deg på tur, bruk god tid på planlegging av turen. Finn den mest miljøvennlige reisemetoden, enten det er samkjøring eller kollektivtransport. Hvis du arrangerer en tur, lag en plan for hvordan folk kan reise sammen.”

I Norge står transportsektoren for omtrent en fjerdedel av de samlede klimagassutslippene. Av dette står veitrafikken for 72 prosent, og personbilen troner som den desidert største bidragsyteren. Faktisk står Norges samlede personbilpark for så mye som fire ganger så store klimagassutslipp som den samlede innenlandske flytrafikken (├óΓé¼┼ôTransport og klima – funn og fakta om transportens klimapåvirkning av Cicero og T├â╦£I, 2014). Vi har med andre ord et enormt forbedringspotensiale når det kommer til å redusere bilkjøringen vår. Miljøvettregel #5 ├óΓé¼┼ôSamkjøring er bra kjøring oppfordrer deg derfor til å fylle opp bilen når du er på tur – fordi det er bra for kloden og fordi det er TRIVELIG!

For å bevise det siste har jeg den siste uken drevet en noe subjektiv forskning på trivsel. Jeg ba åtte venner se tilbake på tre kjøreturer de har hatt det siste året; en av dem alene, en av dem sammen med en annen venn og den tredje sammen med to eller flere venner i bilen. Deretter ba jeg dem rangere kjøreopplevelsene fra 1 til 10 der 1 er utrivelig og 10 er ekstremt trivelig. Grafen viser denne sammenhengen mellom samkjøring og trivsel. Så mange som syv av de åtte spurte synes det er mest trivelig å kjøre sammen med to eller flere venner og hele gjengen synes det er minst trivelig å kjøre alene! Fordi det å kjøre flere sammen også er mer klimavennlig
(ref første avsnitt) velger jeg å trekke følgende freidige slutning: klimavennlighet er trivelig.

Alt dette kan, etter min mening, summeres opp i følgende to konklusjoner:

  1. ha tro på god forskning, men ikke ta alle grafer og konklusjoner for god fisk.
  2. fyll opp bilen når du skal på tur, fordi det er bra for både kloden og trivselen.

PS! Ikke glem at fantastiske turdestinasjoner som Voss, Finse, ndalsnes, Dovre, Lillehammer, Oppdal og hele Nordmarka kan nås med toget!

 

skrevet av Ragnhild Stamer Ekholt