Langrennsmiljøet våkner til klimakrisen

Klimaendringene utgjør en trussel for all vintersport, og dermed for vår livsstil, men også vår kulturarv med snølek og skikultur. Vintersportens energikrevende drift og utstrakte reising har definitivt en negativ innvirkning på klima- og miljø. Langrennsmiljøet har vært kritisert for å ikke gjøre nok med årsakssammenhengen mellom deres sport og til klimaendringene. Nå ser vi endelig en endring.

Du la kanskje merke til det? En liten frivillig organisasjon drevet 100% på frivillighet hadde plutselig kuppet den gjeveste plassen i norsk sponsorsammenheng. Vår logo stod midt på brystet til våre alles favorittutøvere. Ski Tour 2020 gjorde ikke bare noe med hvordan de selv organiserer vintersportarrangementer, de inviterte også klimadebatten inn i langrennsmiljøet.

Ski Tour 2020 gikk ut for å endre fotavtrykket av en ellers karbontung konkurranseform. Ved å gjøre det obligatorisk for utøverne å ta toget mellom arenaene og ved å sette opp ny politikk for hvordan løpene gjennomføres, vil klimapåvirkningen av Ski Tour 2020 bli kraftig redusert. Men det viktigste de gjorde, var å bruke sin plattform til å kommunisere at vi alle kan og må gjøre vårt for fremtidens vintre.

I POW har vi lenge ment at skiløpere, vintersportentusiaster, frilufstlivsfolk, den gjengse snøentusiast – er fantastiske talsmenn i klimasaken og forbilder for å fronte klimatiltak både privat og politisk. Vi mener de spiller en viktig rolle i å skape forståelse og opinion om god klimapolitikk – nasjonalt, regionalt, i bedrifter og på hjemmebane. For langrennsmiljøet spesifikt har vi også kommet med en rekke praktiske anbefalinger og tiltak – som vi er svært glade for at blir fulgt opp gjennom konkurranser som Ski Tour 2020.

Uvettig forbruk, spesielt av drivstoff og annen energi, er en kilde til klimaendringer. Disse finner vi også i utstrakt bruk i vintersportmiljøet. Brøyting av skiløyper, bakker og traseer, og bruk av kunstsnø krever store mengder drivstoff og elektrisitet. Uavhengig av å være vannkraftnasjon og uansett type kraft vi bruker er det viktig å spare, for bruker noen opp elektrisiteten så må man begynne å ta av de fossile kildene.

Protect our Winters Norge har sammen med Svanemerket kommet med noen tydelige anbefalinger på hva man kan gjøre – både på de store eventene og anleggene, men også som mindre lag eller foreninger:

 1. Det er en utbredt misforståelse at nykjørte løyper alltid er de beste løypene. Tjenester som Skisporet.no├é┬╗ er ypperlige, men jakten etter nykjørte├é┬╗ spor kan være til ødeleggelse både gjennom energibruk og trå spor. Tjenestene kunne vært tilpasset vær og live føremelding, slik at man ikke tvinger kjørerne til å preppe for å få grønn farge, men kjører når det faktisk er behov.
 2. Kunstsnøfeberen kommer fort når det er minusgrader, men er bare forgjeves om det startes så tidlig at vi vet det kommer flere varme perioder. Lag heller ikke kunstsnøløype lenger ut på våren enn absolutt nødvendig og ikke lag de lengre enn nødvendig. Ta heller en ekstra runde for klima!
 3. Spesielt for konkurrerende utøvere er det utstrakt reising. Lag, foreninger og forbund kan legge opp konkurranseplaner som optimaliserer reising, ved å gjøre unna løpene i samme region på samme tid, og legge til rette for at utøvere kan ta klimavennlig transport.
 4. Til slutt, må arrangementer, alt fra små renn til internasjonale eventer gjennomføres bærekraftig. Det betyr med lavt energiforbruk, bruk av lokale råvarer og leverandører, og at bruk av emballasje, mat og drikke gjøres forsvarlig og med minimalt med svinn.

Hva gjør POW?

 • Vi er tilstede på alle norske store vinterarenaer for å påvirke for gode klimatiltak, først og fremst politisk, men også på hjemmebane og i bedrifter.
 • Vi er med på å utarbeide forslag til kriterier for bedre miljøsertifisering av skianlegg.
 • Vi samarbeider internasjonalt for kampanjer innen våre 4 politiske områder:
  • En reell pris på karbonutslipp – Vi vil fjerne subsidier og annen støtte til utvikling og utvikling av fossile energikilder.
  • Jobbe mot et samfunn og en økonomi basert på fornybar energi – Vi vil belyse fossilindustriens økonomiske påvirkning.
  • Innovere grønne mobilitesløsninger – Vi jobber for bedre muligheter for å komme seg til fjells klimavennlig, og for full elektrifisering av norske tognett.
  • Beskytte urørt natur og vår felles naturrikdom – Vi styrker informasjonstilgang og dermed offentlig debatt for hva som faktisk skjer når vi endrer arealbruk.