“Pant for pudder” er en kampanje satt igang vinteren 2016/17 i samarbeid med Infinitum Movement, som går ut på motivere til å plante flasker ved å plassere ut pantestasjoner der vintersport utøves. Målet er å informere om viktigheten av å pante, og engasjere til større holdningsendringer. POW vil sette opp pantestasjoner på flere festivaler og arrangement gjennom hele vinteren, her kan man bli kvitt panteflaskene sine – og samtidig være sikker på at de blir håndtert på en korrekt måte.