Tilbake

Protect our winters norge

Hva gjør vi?

Protect Our Winters er en internasjonal klima- og miljøorganisasjon som jobber for systemiske endringer for å begrense klimaendringene – slik at vi fortsetter å ha hvite vintre i fremtiden.

Protect Our Winters ble stiftet i 2007 i USA etter at snowboarder Jeremy Jones så alpinanlegg rundt seg slite mer og mer med snømangel. Siden har POW jobbet for å engasjere vintersportsamfunnet i klimakampen ved å samle idrettsutøvere, alpinanlegg, næringslivet og alle som er glad i vinteren til et fellesskap mot menneskapt klimaendring.

I 2013 startet vi Protect Our Winters Norge for å bevisstgjøre snø-frelste nordmenn om konsekvensene av global oppvarming, inspirere til en mer klimavennlig livsstil og jobbe for systematisk og politisk endring for å begrense klimaendringer.

POW Norge ønsker å

 • At alle som er glad i vinteren er medlem av POW
 • Få alle som profiterer på vinter til å samarbeide med oss
 • Representere det norske vintersportssamfunnet mot politikere og beslutningstagere for å kreve endring i norsk klimapolitikk

 

Hvordan jobber vi?

Friluftsliv og vintersport er en viktig del av norsk kultur. Gjennom å vise konsekvensene av global oppvarming for norsk klima og økosystemene våre ønsker vi å engasjere nordmenn som er glad i natur og friluftsliv. Sammen kan vi ta opp kampen mot menneskeskapte klimaendringer, og Protect Our Winters jobber ved å informere, engasjere og tilrettelegge for endring.

For å begrense klimaendringene og bevare vinteren for framtidige generasjoner, trengs det store politiske og strukturelle endringer, samt internasjonalt samarbeid og forpliktelser, som blant annet til Paris-avtalen. Vi har i samarbeid med POW Europa fire kjernesaker vi mener er nødvendige politiske endringer: rettferdig karbonskatt, elektrifisering av transport, fornybar energi og bevaring av offentlig land og havbunn.

  I tillegg jobber POW for å inspirere enkeltmennesker til en mer bærekraftig livsstil. Det er lett å tenke at små tiltak ikke gjør en forskjell, at man ikke vet hva man skal gjøre eller føle at man ikke gjør nok. POW ønsker å tilrettelegge for endring på individuelt nivå gjennom forslag til tiltak til hva man kan gjøre og hvordan det hjelper det store bildet. Vi er alle en del av problemet, men vi kan også være en del av løsningen.

  Du kan lese mer om vår nasjonale og lokale strategi her.

  Informere

  Vi mener manglende kunnskap om menneskets påvirkning på klima og konsekvensene av det, er blant hovedårsakene til at mange ikke engasjerer seg. POW tilgjengeliggjøre kunnskap og informasjon om menneskeskapt klimaendring på en forståelig måte gjennom blant annet ulike arrangement, artikler, sosiale medier og offentlig dialog. Vi bruker blant annet vår Riders Alliance og Science Alliance, samt spennende og dyktige foredragsholdere med faglig tyngde til å fortelle relevante og engasjerende historier.

  Engasjere

  Vi møter folk og engasjerer gjennom å være gode klimaambassadører på relevante arrangementer og kampanjer – fysisk og digitalt. Vi er til stede på festivaler som Fjellsportfestivalen og High Camp, og arrangerer foredrag, debatter og aktiviteter lokalt rundt om i landet. Vi lager relevante kampanjer folk kan ta del i for å sette fokus og lager engasjement rundt ulike tema, som Pant for pudder og Miljøvettreglene. Ambassadørene i vår Riders- og Science Alliance hjelper oss å inspirere, har påvirkningskraft med sine uttalelse i media og vintersportsamfunnet, og er gode rollemodeller.

  Tilrettelegge

  Vi jobber for å gjøre det lettere for folk å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Vi har alliert oss med fagpersoner, blant annet fra vår Science Alliance, for å se hvilke valg som har størst påvirkning. For eksempel arrangerer vi bruktmarked og reparasjons kvelder og lignende for å redusere unødvendig innkjøp av nytt utstyr. Vi bidrar også med rådgivning til festivaler, skianlegg, transportører og arrangementer for mest mulig klimavennlig drift og tilrettelegging.

  Bli medlem her