Heia elektrifisering og innovasjon av transport!

Protect Our Winters jobber for å begrense klimaendringene, slik at vi og fremtidige generasjoner kan ha glede av vinter i fremtiden. Vi inspirerer og informerer for at man individuelt kan ta bedre valg, men vi jobber også for politisk mobilisering for systemmessig endring. Vi mener elektrifisering av all transport er essensielt for å senke klimautslipp, og jobber aktivt for dette.

Hvorfor er klimavennlig transport viktig?

Vi lever i et samfunn der vi alle forflytter oss en god del – enten det er til jobb, nærmeste skisenter, for å besøke familie eller fjellet. Transport er dermed en av de største kildene til klimautslipp i Norge. Selv om offentlig transport hjelper, går mange busser og tog fortsatt på fossilt brennstoff som vi vet ikke er optimalt. Protect Our Winters vil ha elektrifisering av all transport, smarte alternativer som delebiler og samkjøringsløsninger – og en regjering som støtter dette.
Hvordan kan fremtidens transportløsninger se ut, og hvilke virkemidler kan taes i bruk for å skape klimavennlige mobilitetsløsninger? I denne episoden av Business and Politics of Climate Change fra Harvard Business School ser man på nettopp dette (men vurder å spole over de mest amerikanske eksemplene, for her er det store globale variabler).

Hvordan kan transport bli grønnere i Norge?

De siste årene har flere og flere norske byer begynt å gå over til el-busser, som definitivt er et sted i riktig retning! En annen god nyhet er at utslipp fra togtransport i Norge har gått ned 25% siden 2010. Men fortsatt går togene i halve norge på diesel – som egentlig er veldig rart i et land omtrent selvforsynt på fornybar energi. Linjene det gjelder er ikke bare Nordlandsbanen, men også Meråkerbanen, Rørosbanen, Raumabanen og Solørbanen. Det finnes ulike løsninger her avhenging av geografi, men både batteritog og del-elektrifisering kan være aktuelt. Men skjer det fort nok, og får det nok prioritet?

Kanskje Zermatt kan være et målbilde for snøentusiaster i fremtiden – tog til fjellet, og elektrisk buss eller taxi om du må transportere deg lengre enn du kan gå eller sykle. Her i Norge har vi mange fine destinasjoner langs toglinjene, og vi håper vi snart kan komme dør-til-dør helt uten fossilt drivstoff!