Beskytte offentlig land!

Protect Our Winters jobber for å begrense klimaendringene, slik at vi og fremtidige generasjoner kan ha glede av vinter i fremtiden. Vi inspirerer og informerer for at man individuelt kan ta bedre valg, men vi jobber også for politisk mobilisering for systemmessig endring. Vi mener det er nødvendig å beskytte offentlig land fra fossil energiutvinning og andre utbyggingsprosjekter for å redusere våre klimautslipp.

Hvorfor er beskyttelse av offentlig land viktig for å begrense klimaendringene?

Offentlige land og havbunn, som vi og generasjoner etter oss skal ha glede av, blir stadig brukt til energiutvinning, boligbygging og infrastrukturutvikling. Hadde offentlig land vært et eget land, ville de vært på femteplass i verden for klimagassutslipp. POW mener at vi må beskytte urørt natur, både fra fossile energiutvinningsprosjekter og andre utbyggingsprosjekter, men også fra destruksjon fra klimaendringer, for å kunne nå verdens klimamål.

Det er essensielt at vi begynner å tenke beredskap og beskyttelse samtidig. Naturen vil fungere som en barriere og beskyttelse fra klimaendringene, og vi må jobbe aktivt for å sikre dens beskyttelse.

Kan man se koblinger mellom beskyttelse av offentlig land og COVID-19 pandemien? Christina Figueres, tidligere leder for FNs klimakonvensjon, forteller i episoden 43 av Global Optimism om hvordan årets skogbranner i Australia endrer landets politikk – og tanker om både beredskap til COVID-19 og klimaendringene.

Hva med offentlig land i Norge?

Vi er heldige, og bor i et land med rike naturressurser. Vi har hav og fjell, fossefall og skog, vidde og landbruksjord – og gjennom utvinning og teknologiutvikling av vår felles natur har vi sikret oss en høy nasjonal velstand. Men hvordan forvaltes våre felles naturverdier- og hvem ivaretar våre offentlige land og naturressurser? De siste årene har regjeringen rettet seg mer og mer for privat eierskap. Hva skjer når statlig eiendom og statlig selskaper i større grad overføres fra fellesskapet til private eiere? Hva mener vi om det?

Sikrer norsk statlig og lokal forvaltningspolitikk en utbygging som ivaretar vår felles natur- slik at den kan ta vare på oss?