Sammen for klimaet!

Statsbudsjettet for 2019 er et problem – et problem vi fortsatt ikke er ferdig med. Vi mobiliserte ganske fort i Protect Our Winters, og har samlet oss bak initiativet #sammenforklimaet, sammen med stort sett alle andre Norske klima og miljø-organisasjoner. Men før vi går inn på det – litt mer om dette budsjettet:

Ironisk nok kom det på samme dag som IPCCs spesialrapport om konsekvenser av en 1,5 graders global oppvarming. Regjeringen skryter av budsjettet. Det er et grønt budsjett, sier de. Mange penger til jernbane og kollektivtrafikk. Men penger til grønne initiativer er smårusk. Hvertfall i størrelsesforhold med tildelingen til olje- og energiformål. Over 30 milliarder tildeles, og her kunne man jo vært optimistisk og håpet på å se CO2-fangst som den store vinneren, men pinlig nok er den kun ├âΓÇ░N og en halv prosent av tildelingene til olje og energimål.

Regjeringen er klar over dilemmaet. For å begrense jordas oppvarming til 2, eller helst 1,5 grader celsius er vi helt avhengige av å stanse ødeleggelsen av regnskogen, står det på regjeringens hjemmesider. Med det øker de støtte til innsats for regnskogen. De vil også øke støtte til utvikling av avfallshåndtering i utviklingsland. Det er flott det. Det beste med det? Vi nordmenn behøver ikke endre på en eneste ting.

IPCC poengterer at det vi trenger er radikale kutt på hjemmebane, og at det må skje nå. Da hjelper det ikke med et budsjett som dytter investeringene og omstillingen ut i utviklingsland, når vi hjemme fortsetter å utrede Barentshavet. Vi må gjøre som alle andre i omstilling – starte med oss selv. Det nytter ikke å satse på innovasjon i petroleumsteknologi. Vi må tenke annerledes. Spesialrapporten kaller for drastiske endringer i absolutt alle aspekter av måten vi lever på. Spørsmålet burde ikke være hvordan kan vi bruke mer effektivt?, når svaret er at vi ikke kan bruke. Norges klimamål for 2020 er 30% utslippsredusering sammenlignet med 1990, men i 2017 lå vi 2,4% over.

Allerede nå merker vi klimaendringene i Norge, og vi begynner å få det travelt. Vi trenger et statsbudsjett som gjør ord til handling, og som viser at politikerne tar rollen deres på alvor, og er villig til å ta beslutninger som strider mot sterke makter i dagens industri. Det er imperativt at statsbudsjettet vinkles mot en grønnere økonomi, grønne arbeidsplasser, og grønn omstilling. Vi trenger et grønt skifte. En som straffer forurenseren, og belønner den miljøvennlige. Dette kan gjøres på flere forskjellige måter, men prising av CO2 på en fundamentalt annen måte er essensiell.

POWs 3 globale programposter – er for det første å få en pris på utslipp som reflekterer virkeligheten og risikoen ved en fortsatt karbonintensiv verden. For det andre må dette reflekteres av verdensøkonomien som i større grad må basere seg på fornybar energi, og hovedsakelig sol. For det tredje må vi se en fundamental endring i transportsystemene våre, hvor innovasjon for elektrifisering, effektivisering og avkarbonisering er nøkkelen. Dette skjer delvis allerede i Norge, men kan gjennomføres i enda større grad – om vi har politikere som bruker midlene våre på fremtiden og satser på innovativ og ny teknologi, istedenfor fortiden og fossile industrier.

Vi ber deg som følger av POW signere vårt opprop (link) og delta på #sammenforklimaet markeringene foran Stortinget sammen med oss og mange andre klimaorganisasjoner hver torsdag.