bli med oss å bevare vinteren

Bli medlem

Protect Our Winters er en miljøorganisasjon bestående av friluftsfolk som jobber for å begrense klimaendringene – slik at vi fortsetter å ha hvite vintre i fremtiden.

stilling ledig!

POW Norge vokser, og vi har behov for en koordinator som kan bistå i organisasjonens utvikling. Stillingen er, i første omgang en 50% stilling i 6 måneder, med mulighet for forlengelse avhengig av finansiering. Du kan være basert hvor som helst i Norge. Til informasjon er hovedtyngden av våre frivillige basert i Bergen, Trondheim og Oslo. 

Les mer

hva gjør vi

Vi ønsker å samle hele det brede friluftslivsamfunnet og inspirere og påvirke de til mer miljøvennlig adferd. Dette gjør vi blant annet gjennom foredrag, informasjonskampanjer og andre arrangementer.

les mer

miljøvettreglene

Våren 2016 publiserte vi miljøvettreglene i samarbeid med DNT Ung, med mål om å gjøre det lettere for alle å utøve et mer bærekraftig friluftsliv. Miljøvettreglene er skrevet med bakgrunn fra Fjellvettreglene, og er konkrete retningslinjer for hva du og jeg kan gjøre for å være en del av løsningen på miljø- og klimaproblemene.

Les mer